CZ EN DE

Zelená výroba CDS holding

Cílem naší společnosti je vyrábět nejen kvalitně a v zákazníkem požadovaných termínech, ale zároveň efektivně a tím pomáhat chránit životní prostředí.

Náš "zelený" program spočívá v:

 • neustálém zlepšování konstrukce našich produktů a s použitím těch nejvhodnějších materiálů na jejich výrobu docílit jejich co nejdelší životní cyklus a možnost jejich opětovného použití
 • optimálním využití našich výrobních zařízení
 • důsledném sledování spotřeby energií s cílem jejich neustálého snižování
 • snižování objemu vyprodukovaného komunálního odpadu
 • maximálním využití zpracovávaného materiálu s cílem snížit jeho odpad
 • posuzování případného dopadu na životní prostředí již v průběhu přípravy nových výrob

Nature-friendly attitude

Vedení společnosti přísně dbá na dodržování postupů a procesů šetrných k životnímu prostředí: hledáním vhodných výrobních postupů, optimalizací procesů, snižováním emisí, efektivitu využívání materiálů, zaváděním ekologicky odbouratelných obalových materiálů, aplikací rozložitelných řezných kapalin apod. Do konce roku se zavázalo certifikovat procesy společnosti dle normy EN ISO 14001 environmentálního managementu. Naše firma je umístěna v krásné krajině prostředí Podještědí a ve všech obyvatelích tohoto kraje je hluboce zakořeněn pocit sounáležitosti s přírodou. Proto i my se v naší činnosti snažíme co nejméně škodit životnímu prostředí a náš krásný kraj zachovat i pro další generace. Důležitým prvkem našeho „zeleného“ snažení je výchova zaměstnanců na všech úrovních k odpovědnosti za životní prostředí na všech úsecích činnosti společnosti.Splněná opatření v oblasti ochrany životního prostředí v letech 1995 - 2010:

 • Nahradili jsme neekologické kotle na tuhá paliva kotlem na zemní plyn
 • Rozvedli jsme zemní plyn až ke spotřebičům a vyřadili jsme z činnosti výměník tepla jako neefektivní mezičlánek v přenosu tepelné energie
 • Nahradili jsme část univerzálních obráběcích strojů "céencéčky" s nižší spotřebou elektrické energie, nižší spotřebou řezných olejů a vyšší efektivitou výroby
 • Provedli jsme kompletní zateplilení areálu Loukovičky včetně výměny oken

Plánovaná opatření v oblasti ochrany životního prostředí v roce 2010 – 2023:

 • SPLNĚNO: Nahradit ekologicky neefektivní lakovací box za moderní lakovací a sušící kabinu s nižšími emisemi TOC
 • SPLNĚNO: Výměnit systém topení administrativní budovy
 • SPLNĚNO: Snížit a zateplit podhledy v provozu Loukovičky
 • SPLNĚNO: Decentralizovat systém vytápění výrobních hal (nahradit centrální paro-plynový kotel lokálními teplovzdušnými agregáty)
 • SPLNĚNO: Snížit oběh dokladů v papírové podobě a využívat elektronickou formu předávání dokladů a informací
 • SPLNĚNO: Vyměnit ekologicky nevyhovující dřevěná okna a dveře v administrativní budově za plastová
 • SPLNĚNO: Vyměnit všecha původní plechová vrata za plastová s dálkovým ovládáním.
 • SPLNĚNO: Rekonstrukce toalet ve výrobní hale
 • SPLNĚNO: Zrušit ekologicky neefektivní sušící box v lakovně
 • SPLNĚNO: Rekonstrukce šaten a umývárek pro výrobní dělníky
 • IN PROGRESS: Další optimalizace množství chladících a obráběcích kapalin
 • IN PROGRESS: Snížení spotřeby obalových materiálů a vyzkoušet obaly z biologicky odbouratelných materiálů
 • IN PROGRESS: U odpadového hospodářství důsledně oddělovat jednotlivé druhy odpadů

Ekologie v CDS

Do roku 2023 jsme snížili spotřebu zemního plynu o téměř 40% a spotřebu elektrické energie o 40%.

Cílem dalších opatření v letech 2021 - 2023 je další snížení spotřeby zemního plynu o 10% a elektrické energie o 10%.

Thumb up!

Kontaktujte nás

Máte-li zájem získat další informace, pište a volejte na níže uvedené kontakty.

 • Obchodní odd. a fakturace:
  Jaroslava Poršová
 • tel.: +420 482 427 232
 • jaroslava.porsova@autozavod.cz

 • Jitka Kracíková
 • tel.: +420 482 427 233
 • jitka.kracikova@autozavod.cz

Případně použijte prosím další kontakty.